Více o obsahu Bhagavad-gíty

5. dubna 2011 v 18:52 | zelenooko |  odddaná služba
Jak přistupovat k Bhagavad-Gítě?
Měli bychom ji přijímat stejným způsobem jako Ardžuna. Šrí Krišna říká v Bhagavad-Gitě, že toto poznání vyjevuje právě Ardžunovi, protože mu nezávidí a je jeho přítelem. Bhagavad-Gitu je třeba číst alespoň se základním teoretickým pochopením Krišny jako Nejvyšší osobnosti božství.
Pro koho je Bhagavad-Gita určena ?
V Bhagavad-Gitě samotné se nemluví o tom, že by byla určena pouze pro Indy nebo hinduisty. Je určena pro všechny, kdo se dotazují na smysl své existence. I Krišna s Ardžunou rozmlouval uprostřed armád tak, aby z rozhovoru získali prospěch obě dvě strany. Dokonce i lidé, kteří následují jiné náboženské tradice (křesťanství, islám, atd.), mohou v Bhagavad-Gitě objevit hlubší pohled na své vlastní náboženství a získat inspiraci pro odhodlanější následování své tradice.
Co nám Bhagavad-Gita přináší ?
Bhagavad-Gita byla vyslovena proto, aby vedla podmíněné bytosti po duchovní cestě k věčnému životu plnému poznání a blaženosti. Šrí Krišna postupně vysvětluje tři základní cesty k dosažení tohoto cíle, vzájemně je porovnává a nakonec vyzdvihuje pro nás tu nejvhodnější a nejpraktičtější metodu seberealizace.
Tři hlavní cesty
Tyto cesty jsou popsány jako jóga. Sanskritské slovo "jóga" znamená "spojení s Absolutním". V souvislosti s duchovnem se v západní tradici běžně používá slovo náboženství. Podíváme-li se na jeho etymologický původ, zjistíme, že pojem náboženství (angl. Religion) pochází z latinského religio (re-ligare), které má stejný význam jako slovo jóga ("znovu spojit").

Krišna v Bhagavad-gítě hovoří o cestách karma-jógy, gjána-jógy a bhakti-jógy. Prvních šest kapitol Bhagavad-gíty hovoří o karma-józe, neboli o dosažení osvobození skrze následování určitých předepsaných činností. V posledních šesti kapitolách hlavně rozebírá gjána-jógu, osvobození pomocí chápání Absolutní Pravdy vlastní inteligencí. Uprostřed mezi nimi je pečlivě usazena bhakti-jóga, o které Krišna hovoří jako o nejvznešenější, nejsnadnější a nejrychlejší cestě k Němu.
Co je karma-jóga?
Ten, kdo vykonává karma-jógu, následuje činnosti varnášramského systému tak, jak je popisují
písma. Podle svých dovedností a schopností člověk náleží do určité společenské třídy (varny). Někdo se stává bráhmanou (např. Učitelem), jiný kšatrijou (např. Státosprávcem nebo vojákem), další vaišjou (obchodníkem či zemědělcem) a někdo šúdrou (obyčejným pracovníkem).

Varnášramský systém také hovoří o čtyřech životních stavech (ášramech), jmenovitě o brahmačárím (studentu), grihasthovi (člověku žijícím rodinným životem), vánaprasthovi (osobě odcházející do ústraní) a o sannjásím (odpoutaný člověk, který se vzdal veškerých hmotných pout a závazků). Je důležité poznamenat, že do dané varny nepatříme podle svého zrození, ale podle svých schopností a inklinací, které vykazujeme - tedy přesně tak, jak uvádí samotná Bhagavad-gítá. Bhagavad-gíta rozhodně nepodporuje kastovním systém, který známe z dnešní Indie. Varnášramský systém můžeme ve své podstatě přirozeně vypozorovat v každé společnosti po celém světě.

Vykonáváním předepsaných povinností lidé získávají zbožný kredit, ale stále zůstávají zapleteni v hmotném světě, i když mohou využívat výsledků své nabyté dobré karmy. Tyto činnosti karmy se ale mohou stát akarmou, pokud si nebudeme chtít přivlastňovat výsledky svých činností, ale použijeme je pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Takováto činnost se poté stává bhakti-jógou.

Co je bhakti-jóga?
Tato jóga je popisovaná jako nejdůvěrnější cesta zpátky domů, zpátky k Bohu. Přirovnává se k výtahu, zatímco ostatní cesty seberealizace jsou připodobňovány ke schodišti.

Bhakti-jóga nepředstavuje nějakou nečinnost. Bhakti-jógí vidí veškeré své činnosti ve vztahu s Nejvyšším.

Co je gjána-jóga?
Gjána-jóga se zabývá poznáním nás samotných, světem kolem nás a také konečnou příčinou všeho. Zahrnuje rozbor pěti následujíc témat: 1. Íšvara (Bůh), 2. Džívátmá (duše), 3. Kála (čas), 4. Karma (činnosti) a 5. Prakriti (příroda). Šrí Krišna vysvětluje, že kála, prakriti, džívátmá a íšvara jsou věční a pouze karma je dočasná. Ten, kdo je zapleten v síti karmy (plodonosných činností), se stále nachází pod vlivem kvalit hmotné přírody (dobra, vášně a nevědomosti). Každá akce, ať už dobrá nebo špatná, přináší reakci. Z tohoto řetězce akcí a reakcí se můžeme osvobodit pouze duchovními činnostmi (bhakti-jógou).

Ardžuna ale stále zůstává zmatený a neví, zda-li jednat (věnovat se karmě), nebo se zabývat rozvojem poznání (gjánou, která se mu jeví jako nečinnost). Krišna proto vysvětluje, že činnosti je důležité provádět s poznáním Jeho samotného, což nakonec vede uchazeče k bhakti. Filozofie bez víry je pouhá spekulace a víra bez filozofie je jen rituál. Krišna zmiňuje, že On je konečným cílem všech transcendentalistů, kteří Ho mohou dosáhnout buď přímo procesem bhakti, nebo tím, že se budou snažit dosáhnout bhakti skrze karmu a gjánu.

Proč Krišna hovoří o těchto alternativách?
Ačkoli Krišna vyzdvihuje nadřazenost procesu bhakti, velkou část Bhagavad-gíty hovoří o gjáně a karmě. Dokonce zmiňuje i osmistupňový mystický proces aštánga-jógy, jehož některé části (hlavně ásana a pránájáma) jsou dosti populární i v západním světě. Mnoho lidí nevidí propojení mezi těmito tématy a často je považují za protichůdná.Pro toho, kdo je poután k činnostem, Krišna nabízí proces karma-jógy, pro intelektuálně zaměřené hledače vysvětluje proces gjány a pro mystiky aštánga-jógu. Bhagavad-gítá hovoří přesně k úrovni, na které se zájemce o duchovní život nachází, a postupně ho přirozeně pozvedává k úrovni bhakti-jógy.


Krišna ale nabízí pro každou podmíněnou živou bytost podle její úrovně pokročilosti a inklinací nějaký způsob seberealizace. Nevměšuje se do naší svobodné vůle, ale jako nejsoucitnější příznivec chce, aby se všichni osvobodili z tohoto pomíjivého světa plného útrap zrození, nemocí, stáří a smrti a vrátili se do věčného, blaženého duchovního světa.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama